Суровина и Производство

Нашите пелети са  произведени и предназначени за отопление през зимният сезон и при студено време. Те са произведени от пресован дървен материал и дървени стърготини от:

Бал бор

Бал бор

Белият бор е издръжливо и приспособимо дърво, което се среща на надморска височина от 500 до 2200 метра. Стъблото му е красиво, стройно и право, и достига до височина 35м. Кората на възрастните дървета в долната си част е сивокафява до медночервена с неправилна форма, а нагоре тя става жълтеникаво оранжева. Плътността на белият бор е средно 520кг/м3. Дървесината му се характеризира с голяма трайност и висока якост.
Смърч

Смърч

Смърчът е разпространен в планините с надморска височина над 1000м. Отличава се с прав и строен ствол, който може да достигне до 60м. Има лека, трайна и жилава дървесина . Кората е червеникаво кафява при по-младите клонки, а при по-старите дървета- посивява.

Производство и продажба на пелети за отопление клас "А"

Пирин Пеллет ЕООД, е българско дружество с италиански собственик.
През 2008г. отворихме първата фабрика за производство на пелети в България. Тя се намира в град Разлог, планинско градче, разположено между планините Пирин, Рила и Родопите. Мястото е много стратегическо, тъй като осигурява огромен запас от иглолистна дървесина, необходима за производството на най-качествените пелети.
Нарязване на дървесината на малки парченца

1. Нарязване на дървесината на малки парченца

Смилане на дървесините

2. Смилане на дървесините

Рафиниране

3. Рафиниране

Сушене

4. Сушене

Пресоване под формата на пелети

5. Пресоване под формата на пелети

Пресяване и подбор

6. Пресяване и подбор

Опаковане

7. Опаковане

Експедиране към дистрибутори и крайни клиенти

8. Експедиране към дистрибутори и крайни клиенти