Сравнения с други горива

Дадените в примера изчисления са въз основа на средно дневно натоварване 8 часа, 31 дни в месеца при 8kW дневен товар, достатъчен за отопление на нормално фамилно жилище с жилищна площ от 80m²  (200m³ отопляем обем).

ГоривоКалоричностКПД на котелаЦена на горивотоСпецифична цена на топлинна енергия, BGN/kWhРазходи за отопление за 1 месец,BGN
Лигнитни въглища(брикети)3.72 Kwh/kg70%150.00 BGN/t0.058157.10
Дърва за огрев3.14 kWh/kg70%145.28 BGN/t0.066180.30
Електроенергия1.00 kWh99%0.17 BGN/kWh0.172470.60
Природен газ9.01 kWh/m390%804.00BGN /1000 nm30.099270.50
Пропан-Бутан12.80 kWh/kg90%2101.56 BGN/t0.182497.50
Дизелово гориво11.63 kWh/kg90%2057.41 BGN/t0.201548.40
Промишлен газьол10.98 kWh/kg90%1900.29 BGN/t0.197536.60
Дървесни пелети4.88 kWh/kg90%380.00 BGN/t0.074241.20
От приложената към примера таблица се вижда, че по-евтино е отоплението единственно при брикетите и дървата, но при брикетите се отделя много пепел, а при дървата има много допълнителни операции (рязане, цепене, ..и др.).

Съвременните модели на пелетни котли и камини са със следните предимства:

  • Автоматизирано отопление по предварително зададена програма
  • Екологично чист процес на изгаряне
  • Лесно почистване и поддръжка
  • Горивото не е лесно възпламенимо и в този смисъл е безопасно

Най-важното предимство на дървесните пелети е, че се произвеждат лесно от отпадъчната дървесина и в момента не съществува опасност от изчерпването им (алтернативен източник на енергия).