Сертификати

Пелети Пирин Пеллет е сертифициран по стандартите клас EN PLUS А1 и EN PLUS А2 и снимките на серификатите.