Предимствата на пелетите

Пелетите са чисто гориво, създадено от пресоването на биомаса, която остава след обработката на дървен материaл. Дървените стърготини се сушат и пресоват под високо налягане , така че да се получат малки цилиндри с различен диаметър, като най-често срещаните са 6мм или 8мм. Благодарение на пресоването по време на произвеждането му, енергийната плътност на пелета е почти два пъти по-голяма от тази на самата дървесина.

В производството на пелетите не се ползват химически вещества или лепила, тъй като в дървената биомаса се съдържа сложният полимер- лиглин, който спомага за слепването на частиците.

Коефициентът на полезно действие на отоплителните системи е 90%- 95% и поради ниският процент на пепелност на пелетите е достатъчно веднъж в седмицата да се почистват печката или котела. Предимствата при ползването на пелети за отопление могат да се обобщят с две думи:
Екологични

Екологични

Пелетите се изработват изцяло от дървесина, следователно са благоприятни за околната среда. При горене не отделят черен пушек, с неутрални емисии на СО2 и азотни оксиди. След изгарянето им остава минимална остатъчна пепел, която представлява качествена тор със съдържание на фосфор и калий.

Икономични

Икономични

За съпоставка прилагаме таблица с актуалните цени на различните горива, ползвани за отопление.