Производство и продажба на пелети за отопление клас А1

Пирин Пелети

Пирин Пеллет ЕООД, е българско дружество с италиански собственик.
През 2008г. отворихме първата фабрика за производство на пелети в България. Тя се намира в град Разлог, планинско градче, разположено между планините Пирин, Рила и Родопите. Мястото е много стратегическо, тъй като осигурява огромен запас от иглолистна дървесина, необходима за производството на най-качествените пелети.

Фабриката разполага с:

модерни производствени машини

Модерни производствени машини

Избор на добре подбрана и необработена иглолистна дървесина

Избор на добре подбрана и необработена иглолистна дървесина

Дългогодишен обучен персонал

Дългогодишен обучен персонал

Сертифицирана ЛАБОРАТОРИЯ

Сертифицирана ЛАБОРАТОРИЯ за постоянен контрол на качеството на пелетите!

Добра инфрастуктура и добро разположение.

Добра инфрастуктура и добро разположение

Предимствата на пелетите

Пелетите са чисто гориво, създадено от пресоването на биомаса, която остава след обработката на дървен материaл. Дървените стърготини се сушат и пресоват под високо налягане, така че да се получат малки цилиндри с различен диаметър, като най-често срещаните са 6мм или 8мм. Благодарение на пресоването по време на произвеждането му, енергийната плътност на пелета е почти два пъти по-голяма от тази на самата дървесина. Предимствата при ползването на пелети за отопление могат да се обобщят с две думи: Екологични и Икономични.

Екологични

Екологични

Пелетите се изработват изцяло от дървесина, следователно са благоприятни за околната среда. При горене не отделят черен пушек, с неутрални емисии на СО2 и азотни оксиди. След изгарянето им остава минимална остатъчна пепел, която представлява качествена тор със съдържание на фосфор и калий.

Икономични

Икономични

За съпоставка прилагаме таблица с актуалните цени на различните горива, ползвани за отопление.

Сравнения с други горива

Най-важното предимство на дървесните пелети е, че се произвеждат лесно от отпадъчната дървесина и в момента не съществува опасност от изчерпването им (алтернативен източник на енергия).

Съвременните модели на пелетни котли и камини са със следните предимства:

Автоматизирано отопление по предварително зададена програма

Автоматизирано отопление по предварително зададена програма

Екологично чист процес на изгаряне

Екологично чист процес на изгаряне

Лесно почистване и поддръжка

Лесно почистване и поддръжка

Горивото не е лесно възпламенимо и в този смисъл е безопасно

Горивото не е лесно възпламенимо и в този смисъл е безопасно

Нашите пелети

Пирин Пеллет ЕООД са иглолистни пелети, клас А, сертифицирани по стандарта EN plus. Te са пакетирани в Биг Бег= 1000кг, с остатъчна пепел от  0.8 до 1.2% и калорийна мощност  ≥  4800 ккал/кг.

Пелети клас А1

Пелети клас А2

Насипно в биг бег

Сертификати

Пелети Пирин Пеллет е сертифициран по стандартите клас EN PLUS А1 и EN PLUS А2

Производство

Нашите пелети са  произведени и предназначени за отопление през зимният сезон и при студено време. Те са произведени от пресован дървен материал и дървени стърготини от:

Бал бор

Бал бор

Смърч

Смърч

Къде може да закупите Пирин Пелети

Производство гр. Разлог:

Нашият склад в София:

Нашите представители

Изпратете ни съобщение