СУРОВИНА И ПРОИЗВОДСТВО

 

Нашите пелети са  произведени и предназначени за отопление през зимният сезон и при студено време. Те са произведени от пресован дървен материал и дървени стърготини от:

image

Бял Бор - Белият бор е издръжливо и приспособимо дърво, което се среща на надморска височина от 500 до 2200 метра. Стъблото му е красиво, стройно и право, и достига до височина 35м. Кората на възрастните дървета в долната си част е сивокафява до медночервена с неправилна форма, а нагоре тя става жълтеникаво оранжева. Плътността на белият бор е средно 520кг/м3. Дървесината му се характеризира с голяма трайност и висока якост.

image

Смърч - Смърчът е разпространен в планините с надморска височина над 1000м. Отличава се с прав и строен ствол, който може да достигне до 60м. Има лека, трайна и жилава дървесина . Кората е червеникаво кафява при по-младите клонки, а при по-старите дървета- посивява.

Производство и продажба на пелети за отопление клас "А“

Етапите на производство на пелети могат да се обобщят в следният ред:

  • Нарязване на дървесината на малки парченца
  • Смилане на дървесините
  • Рафиниране
  • Сушене
  • Пресоване под формата на пелети
  • Пресяване и подбор
  • Опаковане
  • Експедиране към дистрибутори и крайни клиенти
image

image