СРАВНЕНИЯ С ДРУГИ ГОРИВА

Дадените в примера изчисления са въз основа на средно дневно натоварване 8 часа, 31 дни в месеца при 8kW дневен товар, достатъчен за отопление на нормално фамилно жилище с жилищна площ от 80m²  (200m³ отопляем обем).
Гориво
Калоричност
КПД на котела
Цена на горивото
Специфична цена на топлинна енергия, BGN/kWh 
Разходи за отопление за 1 месец,BGN
Лигнитни въглища(брикети)
3.72 Kwh/kg
70%
150.00 BGN/t
0.058
157.10
Дърва за огрев
3.14 kWh/kg
70%
145.28 BGN/t
0.066
180.30
Електроенергия
1.00 kWh
99%
0.17 BGN/kWh
0.172
470.60
Природен газ
9.01 kWh/m3
90%
804.00BGN /1000 nm3
0.099
270.50
Пропан-Бутан
12.80 kWh/kg
90%
2101.56 BGN/t
0.182
497.50
Дизелово гориво
11.63 kWh/kg
90%
2057.41 BGN/t
0.201
548.40
Промишлен газьол
10.98 kWh/kg
90%
1900.29 BGN/t
0.197
536.60
Дървесни пелети
4.88 kWh/kg
90%
380.00 BGN/t
0.074
241.20
От приложената към примера таблица се вижда, че по-евтино е отоплението единственно при брикетите и дървата, но при брикетите се отделя много пепел, а при дървата има много допълнителни операции (рязане, цепене, ..и др.).
Съвременните модели на пелетни котли и камини са със следните предимства:
  • Автоматизирано отопление по предварително зададена програма
  • Екологично чист процес на изгаряне
  • Лесно почистване и поддръжка
  • Горивото не е лесно възпламенимо и в този смисъл е безопасно
Най-важното предимство на дървесните пелети е, че се произвеждат лесно от отпадъчната дървесина и в момента не съществува опасност от изчерпването им (алтернативен източник на енергия).