СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

Пелети Пирин Пеллет са сертифицирани по стандарта EN PLUS!

Технически данни-Пирин Пеллет
Диаметър
6 мм
Дължина
 от 0.8 до 3см
Калоричност
>= 4800 ккал/кг
Влажност
8% (+/- 1%)
Плътност
1.12 кг/дм3
Специфично тегло
0.67 кг/дм3
Остатъчна пепел
< 0.7%
Добавки
няма
Цвят
тъмен лешник
Материал за пелетите
100% Бор
image
image