Производство и продажба на пелети за отопление клас "А"

Пирин Пеллет ЕООД е българско дружество с италиански собственик, което има няколко години опит в производството на пелети, натурално и екологично чисто гориво с висок енергиен капацитет.

Постоянното търсене на нови продукти за отопление и големият придобит опит, ни накараха да се специализираме в биогоривата и възобновяемите енергийни източници. Сериозност, ангажираност, качество и ефикасност представляват основите на нашата дейност. Нашите преимущества са:

  • наличие на модерни производствени машини и съоръжения

  • добре подбрана и необработена иглолистна дървесина

  • отделяне на специално внимание на всички фази на производственият процес

Ние предлагаме един продукт с отлично качество, оценено от европейският пазар.

През 2008 година отворихме първата ни фабрика в България в гр. Разлог - планинско градче, разположено в центъра на Разложката котловина, между планините Рила, Пирин и Родопи. Мястото е стратегическо, тъй като има огромен запас от иглолистна дървесина, която ние внимателно изследваме, за да подберем най-качествената за нашите пелети.

image

image

image